De Korhaan (V.W.G. het Gooi e.o.) jaarg. 7 no. 2: Ekskursieverslagen: 10 dec. De Ooypolder, 17 dec. Bantan, 20 jan. Gooimeerkust, Waarnemingen uit Zuidelijk Flevoland, De voedselbiologie van de Aalscholver, Waarnemingen van Vorkstaartmeeuw en Pestvogels, Verslag Waterhoentelling 1975 in het Gooi, het Vechtplassengebied en de Eempolders, Veldwaarnemingen. Idem: jaarg. 7 no. 3: Ekskursieverslagen: 25 febr. Eempolders, 10 maart Zanddijk Naardermeent, 18 maart Texel, , 31 maart Spanderswoud, 6-8 april Ameland. De Appelvink, Het vrije vogelreservaat de Keverdijksche en Overscheensche polder, Dwergmeeuwen, Baltsende Goudhaantjes? Inventarisatie van de vijvers bij Anna’s Hoeve in 1972, De Dennenscheerder, Resultaten van de wintertelling van roofvogels, Veldwaarnemingen.