Het bestuur van de Vogelwerkgroep heeft besloten een Gouden Fitis in het leven te roepen. Deze prijs, een gouden speld met het logo van de Vogelwerkgroep, is bedoeld voor mensen die een bijzondere prestatie geleverd hebben voor de vogels in Zuid-Kennemerland. De eerste Gouden Fitis is toegekend aan de redactieleden van het boek “Vogels in het landschap van Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer” (1998): Steve Geelhoed Hans Groot Evert van Huijssteeden Guido van Leeuwen en Pim de Nobel vanwege hun grote bijdrage aan het tot stand brengen van de Avifauna van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. Zij hebben met de uitgave van de Avifauna een uitmuntend resultaat gerealiseerd en gegevens die teruggaan tot de begintijd van de vogelwerkgroep gebundeld tot een zeer leesbaar boek.