Ook zo genoeg van de zoveelste wedstrijd van de eeuw, hysterisch krijsende quizmasters en lieftallig glimlachende assistentes, reclames voor nog milieuvriendelijker en witter wassende wasmiddelen op uw tv? Verlos u dan eens uit de hypnotiserende greep van uw HD-TV en zet u in voor het Avifaunaproject. Iedere laatste dinsdag van de maand wordt vanaf 20.00 uur in de kantine van de Stadskweektuin aan de Kleverlaan getracht lijn te brengen in de enorme hoeveelheid gegevens over de vogels in onze regio. De eerste avonden is onder andere aandacht besteed aan trektellingen, broedvogelinventarisaties en het uitpluizen van waarnemingenrubrieken in diverse tijdschriften. De komende werkavonden zal hier in ieder geval mee doorgegaan worden. Ieders hulp is welkom. Vele handen maken nog steeds licht werk. Voor de rest van het jaar zijn de uitwerkavonden op de volgende data gepland: 28 juli, 25 augustus, 29 september, 27 oktober en 24 november. Tot dan.