Al jaren jagen twee valkeniers met een Havik, fret en hond op konijnen in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Zij doen dat met een vergunning, die verstrekt wordt door Waternet, de beheerder van dit duinterrein. De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland is het oneens met deze jachtvorm en legt uit waarom. Er zijn twee belangrijke redenen waarom wij tegen deze jacht zijn. De eerste reden is dat het jagen op konijnen indruist tegen de natuurbeheerdoelstellingen van Waternet. In het hele Nederlandse kustgebied klaagt men al jaren over een lage konijnenstand. Konijnen zorgden er in het verleden voor dat de duinen door hun voortdurende geknabbel en gegraaf open bleven. Daarmee bleef een uniek biotoop in stand, waar ook vele vogels van de Rode Lijst van profiteerden. Kleinschalige verstuivingen zorgden voor voldoende dynamiek, zodat het terrein geschikt bleef voor pioniersoorten onder flora en fauna. Door de ziekten myxomatose in de jaren vijftig en VHS in de jaren negentig stierven veel konijnen en de open duinen groeiden in snel tempo dicht. Veel terreinbeheerders, waaronder ook Waternet, gingen er toe over om grote oppervlakten van het duin te maaien of te plaggen om zo weer open duin te creëren.