Vanuit het raam van mijn slaapkamer heb ik zicht op een aantal grote lepen die in de Edisonstraat staan. In twee ervan werden eksternesten gebouwd en aangezien de lep toch een aanzienlijk deel het groene gezicht van mijn woonplaats bepaald vroeg ik me af hoeveel Eksters er in heel IJmuiden zouden nestelen. Aangezien Eksters al in december met takken aan het slepen slaan en de nesten in de kale bomen makkelijk te zien zijn was het betrekkelijk eenvoudig om een ”adreslijst” van eksternesten samen te stellen. Fons inventariseerde de Velserbroek om de populariteit van nieuwbouw bij Eksters in kaart te brengen.