Door het vele slechte weer in het naseizoen werden minder vangdagen gemaakt dan de bedoeling was. Toch zijn in 2000 op 80 dagen en drie nachten vogels geringd op het ringstation. Bovendien hebben we op nog eens acht dagen pogingen gedaan om steltlopers te vangen en twee nachten om rallen te vangen, deze echter zonder resultaat. Fred Koning en assistenten kwamen op 25 dagen naar de Amsterdamse Waterleidingduinen om uilen en roofvogels op te sporen, te ringen en zoveel mogelijk prooiresten te determineren.