vinden de maand juli een ”duffe” naand, d.w.z. er is op vogelgebied weinig te beleven. Het broedseizoen is dan voor de meeste.vogels voorbij en behalve wat steltlopers is er nog geen trek. Dat deze stelling niet altijd opgaat bewijst onderstaand artikeltje net de opwekking: