ROODKEELDUIKER: 2O febr. 1 dood eks.(geen olie) strand IJnuiden (Dijkstra) FUUT:1B apr. 2 eks. overvliegend begraafplaats Vergierdeweg(v.Zoneren) DODAARS: 6 apr. l eks. J. Cijzenvaart (v. Zoneren)