PARELDUIKER 20 nov. 1 eks. zuidpier (A.v.d. Berg). ROODHALSFUUT 19 sept. 1 eks. zuidpier (Dijkstra), 26 sept. 2 juv. en 20 nov. 3 eks.langstrekkend Zuidpier (A.v.d. Berg)