ROODKEELDUIKER: 9 dec. 1 eks. naar Z, strand t.h.v. AW.duinen (v. Dijk, Geerdink) 8 maart 1 eks. naar N, IJmuiden (Eigenhuis). DODAARS: 19 febr. 20 eks. Halfweg (P. v. Spanje) 24 maart 2 eks. Buitenlie (Bijster).