ROODKEELDUIKER: 6 febr. 9 eks. in 1 troep Zuidpier (de Graaff) 11 febr. minstens 2 eks. Zuidpier (Eigenhuis) 26 en 27 febr. 1 eks. Zuidpier (v. Dijk, Dubbelt). FUUTs 17 febr. ±70 eks. op zee t.h.v. Kenn. duinen en ±84 eks. Zuidpier (Dubbelt) 26 en 27 febr. 19 eks. Zuidpier (v. Dijk, Dubbelt).