a. Vanaf begin augustus wordt de najaarstrek van landvogels weer gevolgd op de telpost Parnassia in de Kennemerduinen, op een duintop naast de parkeerplaats van het gelijknamige restaurant. Er wordt geteld volgens de landelijke LWVT-methode: telling van ½ uur vóór tot 2 uur na zonsopkomst (OT=ochtendtelling), bij goede trek nog 2½ uur langer (LOT=late ochtendtelling). Als u ook wilt komen tellen (door-de-weeks tellen is mogelijk!), bel dan even de coördinator, bij wie ook telformulieren verkrijgbaar zijn.