Als u belangstelling heeft voor één of meerdere van de bovenstaande onderzoeken, neem dan contact op met de betreffende coördinator! Voor algemene inlichtingen over veldwerkactiviteiten kunt u Evert van Huijssteeden bellen (023-270036).