De veldwerkcommissie wil dit keer uw speciale aandacht vragen voor het veldwerk dat betrekking heeft op het ”Avifauna-project”. Zoals reeds in de vorige Fitis is gemeld, wil de Vogelwerkgroep op termijn een zogenaamde avifauna uitbrengen, een boek over de vogels van Zuid-Kennemerland. Omdat we wel veel, maar nog lang niet alles over die Zuidkennemer-vogels weten, zijn er enkele speciale veldwerkactiviteiten op poten gezet om die kennislacunes op te vullen.