De volgende gebieden worden in 1990 in principe geïnventariseerd op broedvogels. In de A.W. Duinen: Mussenveld, 2e infiltratiegebied Noord, 2e infiltratiegebied Zuid, Eiland van Rolvers, Beukenlaan, Panneland en Rozenwaterveld. In de Kennemerduinen: Jachtduin, Lage Zeeveld, Klein Olmen, Spinnekoppenvlak en de Pan/Peperedel. In het poldergebied: Hekslootpolder, Veerpolder en de Liede. Nieuw is de inventarisatie van de Haarlemerhout: hiervoor zouden we graag ca 4 à 5 mensen bereid vinden te inventariseren. De meeste van de overige gebieden worden reeds geinventariseerd door geoefende tellers, maar zowel ervaren tellers als beginners zijn zeer welkom en kunnen zich dus opgeven bij de betreffende coördinator.