Het voorjaar is voor de meeste vogelaars de tijd waarin men het meest actief het veld in gaat. Wanneer u dit doet in de vorm van een georganiseerd vogelonderzoek, dan kunt u het aangename met het nuttige verenigen. En voor nieuwe deelnemers geldt: ervaar gewoon eens hoe een inventarisatie of telling verloopt, het verplicht verder tot niets! De meeste tellingen en inventarisaties, zoals die in het onderstaande schema zijn weergegeven, betreffen langlopend onderzoek waaraan veel ’vaste’ mensen deelnemen. Toch is er altijd ruimte voor nieuwe deelnemers. Enerzijds kan daarom door onervaren nieuwe leden meegelopen worden met de ’vaste’ tellers, waardoor ervaring opgedaan kan worden met inventariseren en met het herkennen van vogels. Anderzijds kunnen door mensen met al iets meer telervaring nog niet onderzochte inventarisatiegebieden ter hand genomen worden.