Nerveus en ongeduldig? Geen wonder, want de najaarstrek is al weer in volle gang. ’s Nachts en overdag trekken miljoenen vogels in een breed front naar het zuiden om de komende winterperiode te ontwijken. Door geografische obstakels als bergen en watervlakten laten de vogels zich stuwen. Afhankelijk van de weerssituatie kunnen er grote concentraties ontstaan. De Noordzeekust is zo’n stuwbaan en al 35 jaar tellen vogelaars uit Zuid-Kennemerland de vogeltrek over de zeereep. Sinds vorig jaar tellen we op de nieuwe telpost Parnassia, vlakbij het gelijknamige restaurant in de Kennemerduinen. Tevens zijn de tellingen gestandaardiseerd zodat ze beter in het LWVT-project (Landelijke Werkgroep VogeltrekTellen) van SOVON passen (zie: De Fitis (23) 1).