Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste veldwerkactiviteiten voor het komende winterhalfjaar. Het varieert van het eenvoudig noteren van de eerste waarneming van wintervogels (fenologie) tot deelname aan een telling met een telrooster (trek- en gebiedstellingen). Wilt u aan één of meer van de activiteiten meedoen, neem dan contact op met de desbetreffende coördinator (m/v). Bedenk verder dat het huidige broedseizoen nog niet voorbij is. Zie de vorige Fitis voor informatie over het Atlasproject van SOVON en de huiszwaluwtelling.