Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste veldwerkactiviteiten voor het komende winterhalfjaar. Het varieert van het eenvoudig noteren van de eerste waarneming van wintervogels (fenologie) tot deelname aan een trek- of gebiedstelling. Wilt u aan één of meer van de activiteiten meedoen, neem dan contact op met de desbetreffende coördinator. Verder willen we dit najaar de rijke Haarlemse traditie van het landtrektellen nieuw leven inblazen; als de laatste der Haarlemse tellers het schrijfplankje er bij neergooit, dan komt er een eind aan een unieke reeks van bijna vijftig jaar trektellen (vanaf 1952!). We streven naar een met ervaren tellers gevuld weekendrooster voor de ochtendtellingen (van een half uur voor tot twee uur na zonsopgang) in de periode september-november. Wild tellen blijft natuurlijk toegestaan en oudgedienden/nieuwkomers zijn altijd welkom om te komen assisteren/leren. De ietwat stramme Guido van Leeuwen coördineert ons met veldformulieren en een invoerspreadsheet soepel het nieuwe millennium in (vergeet uw handschoenen niet). Koude handen kunt u ook tijdens het zee trektellen krijgen. Hoewel het een iets minder lange traditie heeft, is het volgens Steve Geelhoed minstens zo leuk als landtrektellen. Voor een zeetrektelling kunt u in principe ieder weekend na zonsopgang aanschuiven op het terras van de Reddingsbrigade te Bloemendaal aan Zee, gelegen naast het restaurant Les Pyramides. Het is echter handig van tevoren even te bellen of er wel een teller ingeroosterd is.