Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste veldwerkactiviteiten voor het komende winterhalfjaar. Het varieert van het eenvoudig noteren van de eerste waarneming van wintervogels (fenologie) tot deelname aan een trek-, Punt-Transect- of gebiedstelling. Wilt u aan één of meer van de activiteiten meedoen, neem dan contact op met de desbetreffende coördinator. Op deze plaats hebben we vorig jaar aangekondigd de rijke Haarlemse traditie van het landtrektellen nieuw leven te willen inblazen. Dat hebben we geweten. Opgezweept door een vroege sijsjes-invasie en flink wat Ortolanen, en ondersteund door moderne communicatiemiddelen (een e-mailgroep en een up-to-date homepage), zijn er weer lekker veel uren gemaakt en nog veel meer vogels geteld, maar dat heeft u vast al gelezen in het artikel van Guido van Leeuwen in deze Fitis.