Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste veldwerkactiviteiten voor het komende winterhalfjaar. Het varieert van het eenvoudig noteren van de eerste waarneming van wintervogels (fenologie) tot deelname aan een trek-, Punt Transect- of gebiedstelling. Wilt u aan één of meer van de activiteiten meedoen, neem dan contact op met de desbetreffende coördinator. Bij de zeetrek zijn de seizoenspatronen redelijk goed bekend. Echter zomer- en wintertellingen zijn er relatief weinig. Voortzetting van de tellingen is essentieel om seizoenspatronen van voorheen schaarse soorten, die nu in aantal zijn toegenomen, goed in kaart te kunnen brengen.