Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste veldwerkactiviteiten voor de komende maanden. In verband met de Jubileum-Fitis beslaat het overzicht een iets andere periode dan u van de veldwerkcommissie gewend bent. Het varieert van het eenvoudig noteren van de eerste waarneming van wintervogels (fenologie) tot deelname aan een trek-, gebieds- of broedvogeltelling.