Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste veldwerkactiviteiten voor het komende winterhalfjaar. Het varieert van het eenvoudig noteren van de eerste waarneming van wintervogels (fenologie) tot deelname aan een trek-, Punt Transect-, of gebiedstelling. Wilt u aan één of meer van de activiteiten meedoen, neem dan contact op met de desbetreffende coördinator. De rijke Haarlemse traditie van het landtrektellen is gelukkig weer nieuw leven ingeblazen. Tellingen in de traditionele telperiode, eind september tot half november, kennen een traditie vanaf de jaren vijftig. Ook komend najaar wordt weer landtrek geteld vanaf Parnassia. Zeetrek wordt weer geteld vanaf de telpost in Bloemendaal aan Zee; na Scheveningen, Camperduin en Noordwijk blijkt ”telpost Bloem” de best bezette zeetrekpost van Nederland te zijn. Een reden te meer om door te gaan met de tellingen.