Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste veldwerkactiviteiten voor het komende najaar en de aansluitende winter. Het varieert van het eenvoudig noteren van de eerste waarneming van wintervogels (fenologie) tot deelname aan een trek-, Punt Transect- of gebiedstelling. Wil je aan één of meer van de activiteiten meedoen of een keertje met een teller op stap, neem dan contact op met de desbetreffende coördinator. Lose waarnemingen van leuke soorten kan je aan de de waarnemingssecretaris doorgeven. Zie achterin deze Fitis voor zijn adres. Als je meer wilt weten over de veldwerkactiviteiten ben je van harte welkom op de veldwerkavond op 29 september in Ter Kleef. Op deze avond kan je kennis maken met coördinatoren en andere VWG-ers. Daarnaast wordt er een praatje gehouden over de trektellingen op Parnassia. Meer info volgt. Ook komend najaar gaan de trektellingen op beide telposten weer gewoon door: landtrek vanaf Parnassia en zeetrek vanaf de telpost in Bloemendaal aan Zee. Voor landtrek is een matige zuidoostenwind het best. De kans op ‘echte’ zeevogels is het grootst bij een krachtige (noord)westelijke wind. Nieuwe tellers zijn van harte welkom. Om te voorkomen dat je alleen op de telpost staat, is het raadzaam om de coördinator van te voren even te bellen. Bellen kan natuurlijk ook als je een keertje langs wil komen om mee te kijken.