Net nu iedere vWG-er eindelijk is bijgekomen van een intensief voorjaar met broedvogelwerk voor de provinciale atlas is het najaar al weer in volle gang. En het najaar betekent natuurlijk vogeltrek, maar er is meer. Kijk bijvoorbeeld eens in het overzicht van de belangrijkste veldwerkactiviteiten voor het komend najaar en de aansluitende winter. Het varieert van het eenvoudig noteren van de eerste waarneming van wintervogels (fenologie) tot deelname aan een Punt Transect-, trek-, of gebiedstelling. Wilt u aan één of meer van de activiteiten meedoen of een keertje met een teller op stap, neem dan contact op met de desbetreffende coördinator. Losse waarnemingen van leuke soorten kunt u aan de waarnemingssecretaris doorgeven. Zie achterin deze Fitis voor het adres van Hans Groot.