Het veldwerk, in het voorjaar staat altijd in het teken van broedvogelinventarisaties. Grofweg zijn deze te verdelen in lopende monitoring en eenmalige inventarisaties ten behoeve van de Avifauna. In principe is 1994 het laatste jaar dat er nog aanvullend veldwerk voor de Avifauna wordt verricht. Alleen de jaarlijkse BMP- en BSP-inventarisaties in 1995 zullen nog in de teksten verwerkt kunnen worden. Het voorjaar is ook de periode waarin veel noordelijke broedvogels langs onze kust naar hun broedgebieden snellen. Menigeen zal zich de topdagen begin mei vorig jaar herinneren, toen vele records van doortrekkende steltlopers bij Bloemendaal aan Zee sneuvelden.