Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste veldwerkactiviteiten voor het komende halfjaar. Het varieert van het eenvoudig noteren van de eerste waarneming van een zomervogel (fenologie), via deelname aan een telrooster (zeetrek-, gebieds- en slaapplaatstellingen), tot een meer of minder arbeidsintensieve broedvogelinventarisatie (soorts-onderzoek of BMP). Wilt u aan één of meer van de activiteiten meedoen, neem dan contact op met de desbetreffende coördinator (m/v). Geen of weinig ervaring is geen probleem, daar de meer ervaren leden staan te popelen om hun vermeende deskundigheid te etaleren.