Met misschien nog een Elfstedentocht te schaatsen, blikken we alweer vooruit naar het komende voorjaar. Het zal opnieuw in het teken staan van de nieuwe Nederlandse broedvogelatlas. Hoewel onze regio boven gemiddeld heeft gepresteerd, moet er nog wel wat gebeuren. Er staan namelijk nog enkele blokken open, en in het algemeen kunnen de soortenlijsten en/of de broedzekerheid-codes wel wat scherper. Op de jaarlijkse veldwerkavond (dinsdag 23 februari) presenteren Hans Groot en Fred Hopman de stand van zaken (voor meer informatie: zie Fitis nr. 1 van dit jaar). Hieronder volgt het overzicht van de veldwerkactiviteiten voor het komende halfjaar. Het varieert van het eenvoudig noteren van de eerste waarneming van een zomervogel (fenologie), via deelname aan gebiedstellingen (Zuidpier, Houtrakkerbeemden), tot een meer of minder arbeidsintensieve broedvogelinventarisatie (BMP- of atlas-inventarisatie). Wilt U aan één of meer van de activiteiten meedoen, bel of schrijf de coördinator (m/v).