Weer of geen weer, komend voorjaar staat (opnieuw) in het teken van de nieuwe Nederlandse broedvogelatlas. Hoewel onze regio al goed gepresteerd heeft, moet er nog wel wat gebeuren. Er staan namelijk nog enkele blokken open, en in het algemeen kunnen de soortenlijsten en/of de broedzekerheidcodes wel wat scherper. Informeer bij Hans Groot voor de laatste stand van zaken (zie ook elders in deze Fitis). Naast de inmiddels traditionele veldwerkactiviteiten die in bijgaand overzicht vermeld staan, dit broedseizoen ook twee nieuwe inventarisaties. Toenemende aantallen zwanen en ganzen verscherpen de discussie over landbouwschade en afschotbeleid. Zoals gebruikelijk ontbreken echter ’harde’ getallen. Om deze reden is Dirk Tanger een onderzoek gestart naar de aantallen en de verspreiding van groepen Knobbelzwanen, Grauwe Ganzen en Nijlganzen. Op provinciale schaal worden dit jaar en volgend jaar vier tellingen georganiseerd in de weekeinden van 13/14 maart, 17/18 april, 15/16 mei en 13/14 november. Naast de groepen niet-broedende vogels kunnen in het voorjaar tegelijkertijd de solitaire vogels, paren zonder en paren met jongen in kaart gebracht worden. Na opgave bij Dirk Tanger ontvangt u een telinstructie en formulieren.