Komend voorjaar is het laatste veldseizoen voor de nieuwe Nederlandse broedvogelatlas. Hoewel onze regio al goed gepresteerd heeft, moet er nog wel wat gebeuren. Er staan namelijk nog enkele blokken open, en in het algemeen kunnen de soortenlijsten en/of de broedzekerheidcodes wel wat scherper. Informeer bij Hans Groot voor de laatste stand van zaken. Verder natuurlijk de inmiddels traditionele veldwerkactiviteiten. Op de jaarlijkse veldwerkavond op donderdag 24 februari (20.00 uur Stadskweektuin) zullen de verschillende onderdelen van het veldwerkprogramma weer worden toegelicht.