Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste veldwerkactiviteiten voor het komende zomerhalfjaar. Het varieert van het eenvoudig noteren van de eerste waarneming van zomervogels (fenologie) tot deelname aan een trek-, gebieds- of broedvogeltelling.