Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste veldwerkactiviteiten voor het komende voorjaar en de zomer. Het varieert van het eenvoudig noteren van de eerste waarneming van zomervogels tot deelname aan een trek-, gebieds- of broedvogeltelling. Voor een aantal onderzoeken worden nog tellers gezocht. Indien u aan één of meer activiteiten wilt meedoen, meldt u dan aan bij de coördinator.