Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste veldwerkactiviteiten voor de winter en het vroege voorjaar. Het varieert van het eenvoudig noteren van de eerste waarneming van wintervogels (fenologie), via één- of meermalige tellingen van specifieke soorten of soortsgroepen (bijv. tellingen van stookolieslachtoffers), tot deelname aan een telrooster (en gebiedstellingen). Wilt u aan één of meer van de activiteiten meedoen, neem dan contact op met de desbetreffende coördinator (m/v). Geen of weinig ervaring is geen probleem: enthousiaste beginners mogen in ruil voor koek-en-zopie mee met ervaren tellers.