Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste veldwerkonderzoeken dit voorjaar. Als je aan één daarvan mee wilt doen, neem dan contact op met de betreffende coördinator. Dit geldt met name ook voor diegenen die geen of weinig ervaring hebben. Gewoon doen! Je wordt niet in het diepe gegooid, maar gaat onder deskundige leiding het veld in. Al doende leert men! Elders in deze Fitis vind je een aparte oproep van Fred Cottaar voor de knobbelzwanen- en nijlganzentelling.