In de vorige Fitis (nummer 4 van 1997) kondigden we als ’laagdrempelig’ onderzoek voor 1998, naast de jaarlijks terugkerende broedvogelinventarisaties in duin en polder, een zanglijster-inventarisatie aan. Tegelijkertijd kwam het landelijke SOVON echter met grootse plannen om een nieuwe atlas van de Nederlandse broedvogels uit te brengen. Uiteraard is onze VWG het aan haar stand verplicht om een bijdrage aan dit project te leveren. Omdat de organisatie en het veldwerk hiervoor flink wat inspanningen vereisen, hebben we besloten om dit jaar af te zien van de zanglijster-inventarisatie. Want de komende drie voor jaren heeft dit atlasproject prioriteit, naast overigens het reeds lopende telwerk. Waarom wil SOVON dit project? Het doel is om de actuele verspreiding van alle Nederlandse broedvogels in kaart te brengen. De vorige atlas dateert alweer van 1979; het veldwerk werd toen gedaan in de periode 1973-1977. In de afgelopen 25 jaar is de Nederlandse broedvogelbevolking door allerlei oorzaken sterk veranderd. Via de monitoringprojecten wordt de stand van de meeste broedvogels goed gevolgd. Voor de bescherming van onze avifauna is het ook belangrijk om te weten waar welke soorten zitten. Vandaar dat SOVON dit nieuwe project lanceert en daarvoor de hulp van vele vrijwilligers inroept.