De laatste generaties Nederlandse vogelaars zijn gewend geraakt aan het gebruik van de vogelnamen en volgorde uit de lijst van professor Voous (1980). De afgelopen jaren zijn verschillende Nederlandse namen echter veranderd en heeft een aantal ondersoorten een soortstatus gekregen. Jammer genoeg is er binnen de Nederlandse vogelaarswereld geen overeenstemming over de onderscheiden soorten en de gebruikte namen. Binnen de Nederlandse ornithologie houdt de Commissie Systematiek Nederlandse Avifauna (CSNA) zich bezig met de naamgeving en systematiek van in Nederland voorkomende soorten. De afgelopen jaren heeft de CSNA een aantal veranderingen voorgesteld, die in deel 1 van de nieuwe, Nederlandse avifauna (Van den Berg & Bosman, 1999) zijn overgenomen. Ook de redactie van Fitis neemt de voorgestelde veranderingen over, omdat we van mening zijn dat het gebruik van één naamlijst te prefereren is boven het gebruik van verschillende. In dit stuk staat enige achtergrondinformatie over de veranderingen in naamgeving en taxonomie. Het stuk beperkt zich tot de grote lijnen van de boeiende discussie over het onderscheiden van (onder)soorten. Voor meer informatie wordt verwezen naar Sangster et al (1997, 1999) en de samenvattingen van de lezingen op de NOU-dag “Vogelen in de volgende eeuw” in Limosa 72(3).