In het voorgaande artikel heeft u kunnen lezen dat de Hekslootpolder een belangrijk weidevogelgebied is. Er zijn echter veel bedreigingen van deze polder (woningbouw, surfplas). Gelukkig werd in 1985 door verontruste buurtbewoners en vogelaars de ’Vereniging behoud de Hekslootpolder’ opgericht, die een snelle groei doormaakte tot meer dan 300 leden op dit moment en die door middel van allerlei acties, excursies en rapportages flink in de publiciteit kwam. De belangrijkste doelstelling van de vereniging is: ”het bevorderen van de instandhouding van de Hekslootpolder als open gebied met behoud en zo mogelijk verbetering van de milieu-oecologische waarden van de polder”. De werkgroep milieu van de vereniging stelde onlangs een rapport over de Hekslootpolder samen, getiteld: ’het natuurlijk milieu van de Hekslootpolder’. In dit rapport wordt op een duidelijke manier de ’Ontstaansgeschiedenis en de vorming van het landschap’ behandeld (hfdst. 1) en vervolgens worden de ’Planten en hun leefgemeenschappen behandeld (hfdst. 2). Het belangrijkste hoofdstuk (voor vogelaars), hoofdstuk 3, behandelt de ’Dieren en hun leefgemeenschappen’. Hierin worden uitvoerig de broedvogels beschreven, maar ook de trekvogels en de wintergasten. Meerdere kaarten en tabellen maken het verhaal helder en begrijpelijk.