Op verzoek van de leden publiceren we in het vervolg in de Fitis de vergaderdata van de diverse commissies, zodat leden die geïnteresseerd zijn in het werk van de commissies eventueel een vergadering kunnen bijwonen om de sfeer te proeven en de smaak te pakken te krijgen. Het is echter wel noodzakelijk van tevoren de commissievertegenwoordigers (zie binnenzijde achterpagina) te bellen, omdat de vergaderingen meestal niet in de kantine van de Stadskweektuin zijn. De data zijn: Natuurbeschermingscommissie: 11-9-1996, svp vooraf contact opnemen met Martin Smit: 023 – 5264782; Veldwerkcommissie: 28-8 en 13-11-1996 , svp vooraf contact opnemen met Frank Alink: 023 – 5271183. Excursiecommissie: svp contact opnemen met Pieter Thomas: 023 – 5849337.