In de loop der jaren zijn in ons mededelingenblad ”De Fitis” heel wat artikelen verschenen over soorten en soortgroepen vogels. Het leek mij daarom nuttig om eens alles op een rijtje te zetten wat er zoal gepubliceerd is. Dit jaar worden voor het eerst de waarnemingskaartjes voor de veldwaarnemingen gebruikt. Ook voor enkele gewonere soorten worden deze ingevuld. Hiervan komen ’uiteraard’ overzichten of artikeltjes over in ’De Fitis’. Dit artikel is bedoeld als naslag om te weten te komen of er al eens iets is gepubliceerd in onze ’Fitis’ over een bepaalde soort. Hierdoor komt misschien meer informatie beschikbaar en kunnen er veranderingen over het voorkomen of in het aantal worden vastgesteld.