Het landgoed Leiduin (± 40 ha.) wordt verdeeld in een oud en een nieuw gedeelte, waarvan het laatste bestaat uit jonge aanplant van o.m. berken, meidoorns, elzen, eiken, wilgen en verschillende soorten populieren net enige waterpartijen. Het oude gedeelte bestaat hoofdzakelijk uit oudere loofbomen met voel onderbegroeiing, eiken- en beukenlanen en weinig naaldhout. Een beekje doorsnijdt het iets heuvelachtige terrein. Dit najaar stond het beekje een lange tijd bijna droog. Misschien is dit de reden dat- in tegenstelling tot vorig jaar winter- de ijsvogel niet is gesignaleerd. Het bos wordt goed onderhouden. We vragen ons alleen af of door het kappen van veel bomen de kans bestaat dat de stand van bosuilen en spechten achteruit zal gaan.