Wij vertokken met zeven wagens vanaf de jeugdherberg Jan Gijzen, met de belofte van een mooie dag voor ons. Het vroor licht en het was practisch onbewolkt. Langs de Afsluitdijk zagen we o.a. 100-den Kuifeenden, 10-tallen Tafeleenden, Meerkoeten, 1 Grote mantelmeeuw, 2 Aalscholvers en 3 Roeken. Verder tussen de Afsluitdijk en het motel ”Postillon” bij Heereveen zagen we al enkele overvliegende groepen ganzen, en afgaand op het -gebrek aan- geluid waren dit w.s. Rietganzen, tevens vlogen er ±30 Kieviten over.