We begonnen ons eerste jaar met 65 nestkastjes, welke werden opgehangen in het park Velserbeek en op de begraafplaats Duinhof, respectievelijk 17 in Velserbeek en 46 op Duinhof. In Velserbeek zijn uit de 17 kastjes 93 jonge vogels uitgevlogen, te weten 83 koolmezen en 10 pimpelmezen.