Het late voorjaar was er de oorzaak van dat de eerste kontroledag op 22 april nog weinig bizonders opleverde. Het merendeel der kasten was nog leeg of bevatte slechts een in aanbouw zijnd nest, in een enkel kastje lagen een paar eieren. Gelukkig is daarna de schade snel ingehaald en kunnen we aan het eind van het broedseizoen zeggen dat het derde jaar van ons nestkastenonderzoek een even groot sukses is geworden als het in 1971 was.