Evenals voorgaande jaren hebben we ook dit jaar weer ons nestkastonderzoek voortgezet. In Velserbeek hadden we veel tegenslag, omdat vandalen de kastjes steeds weer van de bomen haalden. Sommigen zijn dit jaar wel drie keer opnieuw opgehangen. We hebben de indruk, dat er veel te weinig toezicht in het park is, gezien ook de vernielingen die aan de vegetatie toegebracht zijn. We hebben nu tot onze spijt moeten besluiten de kastjes, uit Velserbeek weg te halen, daar je de vogelstand er op deze manier niet positief mee beïnvloedt. Volgend jaar zullen kastjes opgehangen worden op het landgoed Waterland, waartoe Baron van Tuyll van Serooskerken in beginsel toestemming verleend heeft.