Doordat dit voorjaar door S.B.B. nieuwe nestkasten zijn opgehangen en nestkasten zijn vervangen, is het aantal vermeederd tot een totaal van 38 kasten. Hiervan zijn er totaal 7 vervangen, 5 nieuwe kasten zijn opgehangen op gheel nieuwe plaatsen, 6 demonstratiekasten, die verleden jaar niet zijn gekontroleerd, werden dit jaar wel gedaan, en verder bleven er 20 onveranderd hangen.