Gedurende het broedseizoen 1968 werden de volgende aantallen broedparen van roofvogels vastgesteld: 5 torenvalken, 1 boomvalk, 34 ransuilen en 3 steenuilen. Vooral de ransuil was zeer talrijk en vele paren slaagden er in jongen groot te brengen.