Evenals in de voorgaande jaren werd ± 3300 ha. duingebied geïnventariseerd op roofvogels. Alle nesten werden gezocht, braakballen verzameld en jongen van ringen voorzien.