Gedurende de winter 1974/75 kwam er een einde aan het talrijke voorkomen van de Veldmuis in het duin. Het was dan ook de Bosmuis die weer domineerde in het voedsel van de Ransuilen gedurende het broedseizoen 1975. Dergelijke fluktuaties zijn normaal en zijn vaak waarneembaar over grote delen van Europa. Voor typische veldmuizenjagers als de Ransuil en de Torenvalk was het broedseizoen dan ook beslist ongunstig te noemen. De aantallen broedparen bleven vrijwel konstant maar hun broedresultaten waren teleurstellend. In het geinventariseerde gebied van ± 3300 ha werden de volgende territoria vastgesteld: 23 Bosuilen, 23 Ransuilen, 4 Torenvalken en 1, mogelijk 2 Boomvalken.