Het voorjaar van 1976 werd gekenmerkt door extreem lage temperaturen tot ver in de maand mei. Dit had tot gevolg dat de uilen en valken ongeveer 14 dagen later begonnen met het leggen van eieren. Door het koude weer was de voedselsituatie voor de kleine zoogdieren ongunstig en hun dichtheden moeten ook vrij gering geweest zijn.