Voor de roofvogels was 1977 een vrij gunstig jaar. Door het zeer zachte winterweer begonnen de Bosuilen bijzonder vroeg met leggen en onze ervaring leert dat dit veelal een gunstig teken is. Het voorjaar echter was droog en koud hetgeen beslist remmend werkte op de voortplanting van de Ransuil. De broedresultaten van deze soort waren echter iets beter dan die van het ongekend slechte seizoen 1976. Bijzonder verheugend was de vestiging van een paartje Sperwers in het gebied. Sedert 1959 had de soort niet meer in de A.W.duinen gebroed. Nu echter weer, met goed gevolg. Laten wij hopen dat dit een blijvende gebeurtenis is. In totaal werden de volgende territoria vastgesteld: Bosuil – 29 paar Ransuil – 17 paar Torenvalk – 6 paar Boomvalk – 2 paar Sperwer – 1 paar.